Make your own free website on Tripod.com


  


YFU Norge utvider sin vertsland-liste østover. Asia er en spennende verdensdel og de siste årene har vi fått flere spennende land på listen.
Med sine 44 millioner kvadratkilometer er Asia fire ganger større enn Europa og hele 137 ganger større enn Norge. Videre har Asias to største land, Kina og India, fire ganger så mange innbyggere som Europa. Nærmere bestemt 3,3 milliarder, tre femtedeler av verdens totalbefolkning.
  Som en av de eldste YFU-organisasjonene er YFU Japan veldig erfarne. I tillegg til å være ivrige vertsfamilier er også Japan en av de landene som sender mest elever på utveksling.
Les mer om YFU Japan her.
  Dette nye YFU landet Kina blir sett på som et av de mest fremadstormende markeder i verden, og det er nok derfor de fleste spår dette landet en spennende fremtid. Kina er som en miniverden i seg selv.
Les mer om YFU Kina her.