Make your own free website on Tripod.com
Youth For Understanding (YFU) er en ikke-kommersiell, fortjenestefri ungdomsutvekslingsorganisasjon. YFU-Norges formål er å øke toleranse og redusere avstand mellom mennesker ved å la dem utvikle seg i møte med en verden i stadig forandring.

Tanken bak YFUs virksomhet er at mennesker som møtes og blir kjent med hverandre, lærer å respektere og like hverandre. Vårt overordnede mål er forståelse og gjensidig respekt på tvers av ulikheter i språk, kultur, ideologi, religion, rase og seksuell legning. Vi er i dag en av verdens største utvekslingsorganisasjoner.

Målet vårt er å forberede, tilrettelegge og gjennomføre ethvert utvekslingsopphold på best mulig måte. Her kommer selvfølgelig vår lange erfaring våre utvekslingselever og vertsfamilier til gode. Siden etableringen i 1951, har over en halv million mennesker fra hele verden deltatt på ulike YFU-program, enten som elev eller vertsfamilie eller på annen måte tilknyttet oss.

I tillegg til at vi har sekretariat med lønnede ansatte i de fleste YFU-landene, deltar mange tusen frivillige i arbeidet vårt. Som en ideell fortjenestefri organisasjon er det ingen som tjener penger på virksomheten vår.

I Norge er vi registrert som en ungdomsorganisasjon og tilsluttet LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner), og samarbeider med de øvrige utvekslingsorganisasjonene.