Make your own free website on Tripod.com

10.08.2005

Utvekslingselevene som skal tilbringe skoleåret 2005/2006 i Norge ankommer. De skal tilbringe tre dager på ankomstsamling for å lære litt om kulturen de skal leve et år i. Elevene reiser videre til sine familier den 13. august.
.