Make your own free website on Tripod.com

17. til 25.09.05
 
International Awareness of South Africa Program. Ender med gallamiddag som del av YFU Sør Afrikas 10 års jubilem. Arrangeres på forskjellige lokaliteter i Sør Afrika.

19.09.05

Tidsfrist for innlevering av kommentarer til forandringer av "International Basic Standards". Eventuelle kommentarer gis til halbardier@yfu.org
.