Make your own free website on Tripod.com

Historie: De første menneskene kom mest sannsynlig til Ecuador rundt 800f.Kr. Bosetting fremfor nomadekultur startet trolig rundt 3200 f.Kr.  Etter hvert som spanjolene okkuperte landet, mistet indianerbefolkningen makten over sitt eget territorium. Fra 1800- tallet begynte så smått kampen om å bli en egen selvstendig stat. Ecuadorianerne søkte hjelp fra den ”store befrier” Simón Bolivar. Hans store drøm var å samle Venezuela, Columbia og Ecuador til ett stort rike. Han sendt General Sucres med tropper  for å bekjempe spanjolene ved Slaget ved Pichincha 24 mai 1822. Ecuador valgte sin første egne president, Juan José Flores i 1830. 

Økonomi: På grunn av økonomiske problemer ble Ecuadors myntenhet, Sucres, byttet ut med amerikanske dollar i 2000. Ecuador er den ledende rekeeksportøren i verden. Siden 1972 har økonomien blitt styrket av eksporten av olje, bananer, kakao, kaffe og blomster.

 

Skolesystem: Den 12årige obligatoriske skolegangen er delt inn i to deler; seks år barneskole og seks år med ungdomskole/ videregående. I løpet av de siste to årene velger elevene retninger spesialisert innenfor matte, fysikk, biokjemi eller samfunnsfag. Skoleåret varer fra september/ oktober til Juli i fjellene, mens ved kysten varer skoleåret fra mai til januar.

Familie liv: De fleste familier er nært knyttet til hverandre. Og det er ofte vanlige at hele storfamilien bestående av besteforeldre, tanter og onkler lever i samme by. I helgene er det vanlig med familiemiddag og aktiviteter med dem. Mange familier har en hushjelp som bor i huset eller kommer hver ukedag for å hjelpe til med husarbeid og matlaging. Ecuadorianske foreldre er ofte beskyttende og liker å vite hva barna driver med og  hvor de oppholder seg.

 

Mat: Lunsj er hovedmåltidet i Ecuador hvor familien samles, og består ofte av suppe og ris med grønnsaker og kjøtt eller fisk. Ellers kan Ecuador by på masse eksotiske frukter, fiskeretter og søtsaker. Bananer finnes det mange slag av, og brukes mye i matlagingen.

YFU – Ecuador: Hovedkontoret ligger i Quito, det er også et mindre kontor i Cuenca, det finnes også områderepresentanter i alle byene hvor elevene blir plassert. Yfu- Ecuador arranger samlinger for utvekslingselevene. De steller også i stand utflukter bla. til Galápagosøyene hvis det er interesse for det. Slike utflukter er ikke innlagt i programprisen, men representantene som jobber på kontoret er flinke til å få ordnet med studentrabatter.