Make your own free website on Tripod.com

Gratulerer med å bli akseptert som utvekslingselve til... Frankrike? Chile? USA?

Når du står med det brevet i hånden, ja det er da du vet at valget må tas. Skal, skal ikke? Sammen med akseptbrevet følger kontrakten som må leses nøye og signéres av deg og foreldrene dine. Du vil også måtte fylle ut en hel rekke skjema som blandt annet skal hjelpe YFU å finne vertsfamilie til deg, søknadskjema for visum/oppholdstillatelse, helseskjema osv osv.

Kanskje har du litt behov for å lære deg språket litt bedre før du drar? Enkelte land krevet at du har en viss kunnskap til språket før du drar på utveksling. Kanskje du kan melde deg på et lite kveldskurs i spansk? Kjenner du noen som kan hjelpe deg med å lære litt ungarnsk? All språkkunnskap du kan hente med deg på forhånd vil være kjærkommen når du ankommer vertslandet.

Avreiseorientering
Som YFU elev er du garantert minimum tre samlinger i løpet av din utvekslingsopplevelse, og den første av disse skjer allerede før du drar. Avreisesamlingen avholdes vanligvis i løpet av mai og juni i de største byene i Norge. På avreisesamlingen, som er obligatorisk for elevene, vil YFU gjennomgå viktige tema som skal hjelpe deg og foreldrene dine å få mest utav opplevelsen. Samlingen er også en måte få svar på spørsmål, også spørsmål du ikke vist du lurte på. De er de frivillige i ditt nærområde som avholder arrangementet og disse har verdifull kunnskap om det å være utvekslingselev, nettopp fordi de selv har vært det.

Kontakt med vertsfamilien.
De aller fleste vil få opplysninger om sin vertsfamilie på våren eller i løpet av sommeren. Igjen er det viktig å være tidlig ute med å søke å fylle ut papirene etter at du er akseptert. På denne måten vil dine papirer nå vertslandet så tidlig som mulig. I noen svært få tilfeller vil eleven ikke ha opplysninger om sin familie før avreise. Du vil i så fall bli plassert i en midlertidig familie.

YFUs vertsfamilier gjennomgår samme søknadsprosess som elevene, og ingen av familiene får betalt for å åpne hjemmet sitt. Dette forsikrer oss om at våre vertsfamilier tar del i utvekslingsopplevelsen av de rett årsakene, og ønsker, som deg, å få et annerledes år ved å oppleve en annen kultur på kloss hold.

Så gjenstår det bare å pakke kofferten, pass på å ikke ha overvekt. Dette koster masse penger! Om det er nødvendig med mer bagasje kan det være lurt å på forhånd sende en enske med post til vertsfamilien. Er du tidlig ute kan det være at esken venter på deg på det nye rommet ditt når du kommer frem!