Make your own free website on Tripod.com
Foreldre
Mors navn:

Etternavn:

F°dselsdato:

Adresse mor (hvis annen)

Postnr.: Sted:

Yrke:

Arbeidsgiver:

Telefon dagtid:

Fars fornavn:

Fars etternavn:

F°dselsdato:

Adresse far (hvis annen)

Postnr.: Sted:

Yrke:

Arbeidsgiver:

Telefon dagtid:
Gi en forklaring dersom du
ikke bor med dine foreldre: