Make your own free website on Tripod.com

   Hvorfor vil du være utvekslingselev?
 

   Fortell om en gang da du måtte
   tilpasse deg et nytt miljø:
 

   Hvordan fikk du informasjon om YFU?
 


Jeg søker direkte plassering hos:
Navn:

Adresse (fullstendig):

Telefon:

Relasjon til søker:
 
  Ønsker familien din å være vertsfamilie for en utenlands YFU-elev?

   JA, vi vil bli:

  Årsfamilie
  Semesterfamilie
  Familie for en kort periode

  Vi ønsker mer informasjon
  Nei, vi kan ikke være vertsfamilie
  Vi vil gjerne bli med i YFU som frivillige
  Vi kjenner noen vi mener kunne passe som vertsfamilie