Make your own free website on Tripod.com
Historie
Youth For Understanding (YFU) ble startet av amerikaneren Rachel Andresen i 1951. Hun ga tyske ungdommer muligheten til å oppleve og lære om demokratiet i USA. Det første året tilbrakte 75 tyske ungdommer et år hos amerikanske vertsfamilier som en del av innsatsen for å gjenbygge internasjonalt vennskap etter den andre verdenskrig.

Siden 1951 har YFU spredt seg til over 60 land i alle verdensdeler. I dag finnes det YFU-organisasjoner blant annet i Korea, Argentina, Sør-Afrika, Ghana, Latvia, Aserbadsjan, Canada og Australia.

YFU-Norge ble etablert av rektor Jakob Omholt-Jensen i 1967. Det første utvekslingsåret reiste 10 norske ungdommer til USA. Siden den gang har ca 3000 norske ungdommer vært på utveksling med YFU og ca 1000 utenlandske ungdommer har kommet til Norge for å bo i norske vertsfamilier og delta i den norske hverdagen.

Nye YFU-organisasjoner har tradisjonelt blitt til på to måter. En måte er at en allerede etablert YFU-organisasjon tar initiativet til nyetableringen. Den etablerte organisasjonen fungerer da som en fadder. Dette var tilfellet da YFU-Norge på slutten av 80-tallet startet utveksling med Latvia. Gjennom våre kontakter identifiserte vi en gruppe mennesker som kunne rekruttere elever og vertsfamilier. I 1990-91 reiste syv norske ungdommer til Latvia og fem latviere kom til Norge. Ved hjelp av demokratimidler fra UD, privat sponsing, og stipendmidler stilt til rådighet fra de norske elevenes programavgift, har vi vært i stand til å gi latviske ungdommer stipend for å komme til Norge. I løpet av 10 år har YFU-Latvia blitt en YFU-organisasjon som i dag står på egne bein.

Den andre måten YFU-organisasjoner etableres på, er at mennesker, med eller uten YFU-bakgrunn, ønsker å starte utveksling. De tar da kontakt med en annen YFU-organisasjon, eventuelt med vår internasjonale sekretariat i Washington D.C, USA. Dette var tilfellet med YFU-Ghana, som er et av de nyeste medlemmene i YFU-familien. Organisasjonen som Ghana tok kontakt med, YFU-USA, har da fått en fadderrolle på samme måte som den YFU-Norge har overfor YFU-Latvia.