Make your own free website on Tripod.com

Er dette ditt første møte med YFU, tanken på å være utvekslingselev, i det hele tatt tanken på å et annerledes skoleår?

I så fall begynte reisen din akuratt nå...

Det å reise på utveksling vil kanskje bli ditt første møte med verden uten din familie. Det er viktig å velge en organisasjon som har erfaring og som møter de ønsker og behov du har for ditt skoleår.


I YFU er vi opptatt av at du reiser på utveksling, og at du gjør det med en organisasjon som har kapasitet, erfaring og kunnskapen til å støtte deg gjennom hele året. Det viktigste er at du får oppleve det å være utvekslingselev, hvem du gjør det med kommer i andre rekke! Så ut å reis!!! Men først må du fylle ut søknaden.


Mangel på informasjon er ikke lenger et problem, men hodepinen som overfloden av den gir oss.

Det er mange organisasjoner/selskap som tilbyr skoleår i utlandet så for å finne det som er rett for deg må du stille spørsmål og kreve svar. Noen av disse spørsmålene kan f.eks være:

Finnes det et støtteapparat som fungerer i organisasjonen?

YFU er bygd opp av et frivillig netverk som alle jobber for at din utvekslingsopplevelse skal bli så god som mulig. Dette har vi over 50 års erfaring med og det er et system som fungerer godt. Alikevell er det viktig å påpeke at frivillige netverk ikke alltid funger like godt i alle ledd. Derfor har alle YFU land et kontor som tar imot din henvendelse uansett art.
Vår frivillignetverk er bygd opp rundt at hver elev har rett på en kontaktperson i rimelig nærhet av der en bor. Det er opp til deg selv som elev å bestemme hvor mye kontakt du vil ha med din kontaktperson, men YFU vil kople inn denne om vi får indikasjoner på at du har problemer underveis.
Om en ikke er fornøyd med sin kontaktperson skal en kontakte YFU nasjonalt i vertslandet for å få utdelt en ny. Om en ikke føler seg fortrolig med sin kontaktperson kan en også kontakt YFU i vertslandet. Vi legger mye energi i å få vår kontaktpersonordning til å fungere, men ofte er det opp til deg som utvekslingselev å kommunisere til YFU at du har problemer og vil ha hjelp. Vi er der for deg uansett!

Hva går pengene som programmet koster til?

YFU er en frivillig, non-profit, ungdomsorganisasjon. Det er ingen som eier organisasjonene og som personlig drar inn et eventuellt overskudd. Programprisen skal dekke mye forskjellig. Foruten praktiske ting som billetter og administrasjonskostnader, går en stor del tilbake til de frivillige i organisasjonen slik at de kan drive opplæring for nye frivillige, diverse samlinger i løpet av året for deg som elev, og mye mye mer.

Rundt regnet kan vi si at 40% går til frivillignetverket i hjemlandet, 40% til frivillgenetverket i vertslandet, 10% til administrasjon og 10% til praktiske ting som flybilletter ol. Dette varierer selvfølgelig fra land til land.

Hva er formålet med organisasjonen?

YFU-Norges formål er å øke toleranse og redusere avstand mellom mennesker ved å la dem utvikle seg i møte med en verden i stadig forandring.

Tanken bak YFUs virksomhet er at mennesker som møtes og blir kjent med hverandre, lærer å respektere og like hverandre. Vårt overordnede mål er forståelse og gjensidig respekt på tvers av ulikheter i språk, kultur, ideologi, religion, rase og seksuell legning. Vi er i dag en av verdens største utvekslingsorganisasjoner.

Hva er unikt med organisasjonen?