Make your own free website on Tripod.com

Organisasjonen

YFU-Norge er en ikke-kommersiell, fortjenestefri ungdomsutvekslingsorganisasjon. Organisasjonen drives av flere hundre frivillige samt et sekretariat med tre ansatte.

De frivillige er organisert i 11 regioner, med lokalt styre og økonomi. Hver region sender så sine represntanter til YFU Norges årsmøte, hvor landsstyrets medlemmer velges. Landsstyret har det overordnete ansvar for driften av YFU Norge.

YFU Norge inngår i et stort nettverk av YFU-organisasjoner, og det er disse organisasjonene YFU Norge utveksler med. Vi arbeider under et felles sett av regler, Basic Standards, og har et felles internasjonalt rådgivende organ, International Advisory Council, men er ellers selvstendige enheter.

I Norge er vi registrert som en ungdomsorganisasjon og tilsluttet LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og samarbeider med de øvrige utvekslingsorganisasjonene.